Lunds universitet

Du är här

Hem / Swe-Clarin / Lunds universitet

Humanistlaboratoriet är en toppmodern forsknings- och inlärningsmiljö för de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Labbet erbjuder tillgång till och utbildning i att använda olika teknologier inom humaniora, till exempel språkarkiveringsteknologi och utbildning i korpus- och datahantering. Labbet hushåller ett arkiv innehållande olika sorters multimodala språkkorpusar med standardiserade metadata och tillhörande uppmärkningslager och andra resurser. Ytterligare två stora resurser (Digital Multimedia Archive of Austroasiatic Intangible Heritage och Lund Digital Information System of Contextualized Typology) är under uppbyggnad och kommer att inkludera korpusar med svenska minoritetsspråk som romani chib. Labbet är knutet till The Language Archive (TLA) vid MPI for Psycholinguistics, och en före detta medlem av DAM-LR (Distributed Access Management of Language Resources). Labbet är också medlem i det strategiska forskningsområdet eSCIENCE/eSSENCE och arbetar med lagring, behandling, hämtning och visualisering av data.

Som K-center erbjuder HumLab verktyg och kompetens inom språkarkivering, korpus- och metadatahantering med fokus på multimodala korpusar. Många av dessa innehåller svenska resurser men också andra (ofta utrotningshotade) språk, eller är de flerspråkiga eller andraspråkskorpusar. Arbete pågår med automatisk datahämtning från multimodala dataset, och med att länka mätdata (till exempel EEG, fMRI) eller geo-demografiska data (GIS, GPS) till språkdata (audio, video, text, uppmärkningar). Inom Swe-Clarin kommer Humanistlaboratoriet att bedriva ett nära samarbete med A-centret på Svensk nationell datatjänst vad gäller lagring, tillgänglighet och hantering av multimodala korpusar. Labbet hoppas även på att utveckla ett tätare samarbete med K-centret vid Linköpings universitet för deras kompetens inom översättning, och med övriga center vad gäller integrering av språkteknologi i arbetsflödet för datahantering.

Kontakt: Johan Frid, johan.frid (at) humlab.lu.se