SWE-CLARIN

CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) är ett ESFRI-initiativ som syftar till att göra språkbaserade material tillgängliga som primära forskningsdata för humanistisk och samhällsvetenskaplig (HS) forskning med hjälp av de avancerade text- och talbearbetningsverktyg och språkresurser som har utvecklats under många år inom språkteknologisk forskning. Man drar även fördel av den ökande mängd text- och talmaterial – inklusive historiska material – som finns tillgängligt digitalt, vilket möjliggör ett utnyttjande av mycket större mängder text- och taldata i HS-forskning än tidigare. Tanken är att detta språkteknologibaserade e-HS-paradigm ska komma att leda till helt nya former av forskning såväl som till nya sätt att ta sig an gamla forskningsfrågor.