Swe-Clarins katalog

Du är här

Hem / Swe-Clarins katalog

Stagger

  • Verktyg för morfologisk analys och disambiguering för svenska och isländska.

I*Link [länkningsverktyg för parallella texter]

  • I*Link är ett verktyg för att skapa länkar mellan korresponderande segment i parallella texter. Det är särskilt tänkt att användas för korrespondenser mellan ord och fraser i en källtext och deras motsvarigheter i en översättning. Systemet förutsätter att texterna delats upp i korresponderande segment av mindre storlek, lämpligen mening för mening.

IrisTK

  • Java-baserat ramverk för att utveckla multimodala dialogsystem.

Spontal-Multimodal databas över spontant tal i dialog

  • Högkvalitativa ljud- och videoinspelningar av fri dialog med motion capture (120 dialoger på 30 minuter var).

Higgins Annotation Tool (HAT)

  • Higgins Annotation Tool används för att transkribera och märka upp tal med ett eller flera ljudspår (exempelvis dialog).

Svensk-finska ordlistor, flera domäner

  • Svensk-sverigefinska ordlistor, flera olika domäner. 1980-2016.

Svensk-finsk skolordlista

  • Språkrådets svensk-finska skolordlista innehåller central terminologi inom förskola, grundskola och gymnasieskola, även ord från högre utbildning som är centrala för gymnasieelever som planerar eftergymnasiala studier. Svensk-sverigefinsk skolordlista. 1836 uppslagsord. 2014.

Svensk-finsk socialordlista

  • Svensk-sverigefinsk socialordlista innehåller det centrala ordförrådet inom socialförsäkring, äldre- och ungdomsvård, familjerätt, hälso- och sjukvård, missbruks- och beroendebehandling och flyktingmottagning. Ca 3700 uppslagsord. 2011.

Svensk tolkordlista

  • Svensk tolkordlista. Omfattar termer inom rättsväsendet, den allmänna försäkringen, sjukvården och arbetsmarknaden. Ca 5000 uppslagsord. 2006.

Lexin: Svensk-turkiskt lexikon

  • Svensk-turkiskt lexikon. Lexikonet omfattar vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället.

Sidor