Sweclarin Catalogue View

Du är här

Hem / Sweclarin Catalogue View

I*Link [länkningsverktyg för parallella texter]

  • I*Link är ett verktyg för att skapa länkar mellan korresponderande segment i parallella texter. Det är särskilt tänkt att användas för korrespondenser mellan ord och fraser i en källtext och deras motsvarigheter i en översättning. Systemet förutsätter att texterna delats upp i korresponderande segment av mindre storlek, lämpligen mening för mening.

Snack Sound Toolkit

  • The Snack Sound Toolkit is designed to be used with a scripting language such as Tcl/Tk or Python. Using Snack you can create powerful multi-platform audio applications with just a few lines of code. Snack has commands for basic sound handling, e.g. sound card and disk I/O. Snack also has primitives for sound visualization, e.g. waveforms and spectrograms. It was developed mainly to handle digital recordings of speech, but is just as useful for general audio.

Automated Essay Scoring

  • Verktyg för att sätta betyg på uppsatser i svenska.

BirdQuest-dialoger

  • Dialogkorpus mellan användare och systemet BirdQuest, med en databas om fåglar. Finns både skriftligt och i ljudformat.

Blacklist Classifier

  • Blacklist Classifier är ett enkelt verktyg för att skilja mellan besläktade språk. Det använder en lista (= 'Blacklist') med ord som kan tränas på jämförbara korpusar. Samlingen innehåller listor för bosniska, kroatiska och serbiska.

Blast

  • BLAST är ett verktyg som förenklar annotatering av fel som uppstår efter maskinöversättning.

Car and Travel

  • Dialogkorpus insamlad med Wizard of Oz-tekniker. Två olika domäner, bilförsäljning och turistinformation.

Docent

  • Docent är en dekoder för frasbaserad statistisk maskinöversättning (SMT). Till skillnad från de flesta andra dekodrar översätter Docent hela dokumentet som en enhet i stället för att översätta varje mening för sig. Docent tillåter användning av information utöver meningsgränsen för att förenkla utvecklingen av diskursbaserade modeller för SMT.

efmaral

  • Verktyg för att mycket snabbt länka ihop ord i parallella texter.

Friendly Reader

  • Ett system för att skapa textsammanfattningar av varierande omfattning.

Sidor