Sweclarin Catalogue View

Du är här

Hem / Sweclarin Catalogue View

Stagger

  • Verktyg för morfologisk analys och disambiguering för svenska och isländska.

I*Link [länkningsverktyg för parallella texter]

  • I*Link är ett verktyg för att skapa länkar mellan korresponderande segment i parallella texter. Det är särskilt tänkt att användas för korrespondenser mellan ord och fraser i en källtext och deras motsvarigheter i en översättning. Systemet förutsätter att texterna delats upp i korresponderande segment av mindre storlek, lämpligen mening för mening.

IrisTK

  • Java-baserat ramverk för att utveckla lutimodala dialogsystem.

Spontal-Multimodal databas över spontant tal i dialog

  • Högkvalitativa ljud- och videoinspelningar av fri dialog med motion capture (120 dialoger på 30 minuter var).

Higgins Annotation Tool (HAT)

  • Higgins Annotation Tool används för att transkribera och märka upp tal med ett eller flera ljudspår (exempelvis dialog).

Svensk-romsk ordlista: Medicinska ord

  • Svensk-romsk (arli) ordlista med medicinska termer. Ca 70 ord. 2010.

Svensk-finsk ordlista, flera domäner

  • Svensk-sverigefinsk ordlista med ord från: samhälle, arbetsmarknad, högre utbildning, natur, kulur, m.m. Ca 3000 uppslagsord. 1981-2014.

Svensk-finsk skolordlista

  • Svensk-sverigefinsk skolordlista. Ca 1700 uppslagsord. 2014.

Svensk-finsk socialordlista

  • Svensk-sverigefinsk socialordlista. Ca 3700 uppslagsord. 2011.

Svensk tolkordlista

  • Svensk tolkordlista. Ca 5000 uppslagsord. 2006.

Sidor