Centrum inom Swe-Clarin-konsortiet

Du är här

Hem / Centrum inom Swe-Clarin-konsortiet

Följande institutioner ingår som centra i det nationella Swe-Clarin-konsortiet (klicka på länkarna för längre beskrivningar):

  • KTH: Skolan för datavetenskap och kommunikation erbjuder kompetens inom insamling, behandling, annotering och utnyttjande av stora multimodala talkorpusar.
  • Linköpings universitet: institutionen för datavetenskap. Vid The Laboratory for Cognition, Interaction and Language Technology (CILTLab) spänner forskningen inom språkteknologi över ett flertal språkteknologiska områden, inklusive dialoghantering, ordlänkning, datorstödd terminologi och automatisk textsammanfattning.
  • Lunds universitet: Humanistlaboratoriet är en toppmodern forsknings- och träningsinrättning som erbjuder tillgång till och utbildning i att använda olika sorters teknik inom humaniora, till exempel språkarkiveringsteknik och utbildning i korpus- och datahantering.
  • Riksarkivet är Sveriges största kulturarvsmyndighet med nationellt ansvar för arkivering av statens verksamhet. Myndigheten har mycket omfattande textmaterial i sina samlingar, och dessutom täta nätverk med andra arkiv, bibliotek och museer som förvaltar var sina delar av det gemensamma kulturarvet.
  • Svensk nationell datatjänst (SND) är ett infrastrukturcenter med uppgift att beskriva resurser och verktyg inom Swe-Clarin och möjliggöra spridning av dessa beskrivningar till CLARIN som helhet.
  • Göteborgs universitet: Språkbanken är en forskningsenhet som utvecklar och förbättrar språkresurser och språkteknologiska verktyg för användning för forskning inom språkteknologi, lingvistik och andra discipliner.
  • Språkrådet är en språkpolitisk organisation och är en del av Institutet för språk och folkminnen, en offentlig myndighet och ett forskningsinstitut. Man har kompetens inom språkteknologi, korpuslingvistik och språkrådgivning, och producerar lexikon och termordlistor.
  • Stockholms universitet: Institutionen för lingvistik, avdelningarna för Datalingvistik och Teckenspråk. Resurser och verktyg omfattar text- och teckenspråkskorpusar, en satsdelstaggare med modeller för svenska och isländska, ett system för att länka ord i parallellkorpusar och ett teckenspråkslexikon.
  • Uppsala universitet: Datorlingvistikgruppen har verktyg och kompetens som har att göra med maskinöversättning och länkning av samtida text, och normalisering och grammatisk analys av historisk text för en rad språk inklusive svenska.