Swe-Clarin

CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) är ett ESFRI-initiativ som syftar till att göra språkbaserade material tillgängliga som primära forskningsdata för humanistisk och samhällsvetenskaplig (HS) forskning med hjälp av de avancerade text- och talbearbetningsverktyg och språkresurser som har utvecklats under många år inom språkteknologisk forskning.

Man drar även fördel av den ökande mängd text- och talmaterial – inklusive historiska material – som finns tillgängligt digitalt, vilket möjliggör ett utnyttjande av mycket större mängder text- och taldata i HS-forskning än tidigare.

Tanken är att detta språkteknologibaserade e-HS-paradigm ska komma att leda till helt nya former av forskning såväl som till nya sätt att ta sig an gamla forskningsfrågor.

 

Digital humanities at Nodalida 2017

Nodalida konferens ägde rum i Göteborg, Sverige, 22-24 maj 2017. Nodalida är en språkteknologisk konferens som hålls inom Norden/Baltikum, men attraherar deltagare från alla kontinenter. I år firade Nodalida sitt 40-års jubileum. 

Rada Michalcea (University of Michigan, USA) var en av de inbjudna talarna. Michalceas föredrag om "Computational Sociolinguistics" är i hög grad relevant för Clarins forkningsområden. 

Abstract

Computational linguistics has come a long way, with many exciting achievements along several research directions, ranging from morphology and syntax to semantics and pragmatics. Simultaneously, there has been a tremendous growth in the amount of social media data available on web sites such as Blogger, Twitter, or Facebook, with all of these data streams being rich in explicit demographic information, such as the age, gender, industry, or location of the writer, as well as implicit personal dimensions such as personality and values. In this talk, I will describe recent research work undertaken in the Language and Information Technologies group at the University of Michigan, under the broad umbrella of computational sociolinguistics, where language processing is used to gain new insights into people’s values, behaviors, and world views. I will share the lessons learned along the way, and take a look into the future of this new exciting research area.

Se Rada's föredraghttp://nodalida2017.se/mihalcea

 

Två ERC (European Research Council) Advanced Grants  till Swe-CLARINs styrgrupp

Vi vill hjärtligt gratulera David Strömberg, Stockholms universitet, och Eva Hemmungs Wirtén, Linköpings universitet, till deras ERC-bidrag inom Advanced Grant!

 

NCN workshop

Plats: Göteborgs universitet, Sverige, 3–4 maj 2017

Vi hade drygt 30 deltagare på workshopen som organiserats av det Nordiska CLARIN Nätverket. Temat för workshopen var Interaction design in the context of CLARIN. Mer information, samt bilder från presentationerna, finns här.

 

Språkteknologi för nybörjare

Verktyg för textforskning - handbok

Johanna Berg, Swe-Clarin på Riksarkivet

Språkteknologin har sedan lång tid utarbetat verktyg och metoder för att på olika sätt beforska språkets form. Inom Swe-Clarin är vi övertygade om att dessa verktyg och metoder också skulle kunna vara till nytta och glädje för den forskning som mer intres­serar sig för språkets innehåll. Med vår handbok vill vi erbjuda en introduktion till oprövade arbetssätt för forskare inom framför allt humaniora och samhällsvetenskap. Med stegvis vägledning blir det lätt att sätta sig in i hur man kan dra nytta av språkteknologins verktyg, utan att själv behöva koda eller programmera.

Språkteknologin ger forskaren möjlighet att arbeta med vedertagna metoder, men i betydligt högre tempo. Kanske viktigare är att den också öppnar för essentiellt nya forskningsfrågor och till exempel möjliggör bearbetning av väldiga datamängder som tidigare varit omöjliga att hantera. Swe-Clarins handbok kompletterar verktygen i Swe-Clarins verktygslåda (se presentationer från invigningen av verktygslådan här) och den hylla med textresurser som tillhandahålls av Språkbanken med flera. Exempeltexterna i vår handbok finns, förutom i de enskilda verktygen, även publikt tillgängliga i Korp, och de kommer fram­över att återkomma i flera användningsfall. På det viset kan den som är nybörjare på om­rådet få en chans att steg­vis fördjupa sig och komma tillbaka till samma källor gång på gång.

Mer...

 

Swe-Clarins verktyg, forskning och publikationer

Inom Swe-Clarin bedrivs verksamheten inom utveckling av nya verktyg och resurser, samt stöd till forskning som kan vinna på att nyttja Swe-Clarins verktyg och forskning.

Swe-Clarins VERKTYGSLÅDA är en samling av verktyg och manualer: https://sweclarin.se/swe/handbok 

Mer information om forskning och publikationer hittar du här: https://sweclarin.se/swe/sweclarin-forskning

 

Eventkalender

oktober 2017

m t o t f l s
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
2017-10-02 13:00 till 17:00
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
2017-10-10 10:30 till 16:00
 
 
2017-10-12 09:00 till 16:15
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5