Svensk nationell datatjänst

Du är här

Hem / Swe-Clarin / Svensk nationell datatjänst

Svensk nationell datatjänst (SND) är Vetenskapsrådets forskningsinfrastruktur för humaniora, medicin & hälsa och samhällsvetenskap med fokus på insamling, kvalitetssäkring, dokumentation och framtidssäkring av forskningsdata. Till SND:s uppgifter hör också att ge stöd och rådgivning under hela forskningsprocessen samt att ge ökad tillgänglighet till forskningsdata nationellt och internationellt.

SND arbetar mycket med att utveckla och förbättra strukturerade söktjänster, både thesaurusbaserade och semantiska, för de forskningsdata som deponerats, genom arbete i DDI Contolled Vocabulary Group (CVG) och RDF Vocabularies Working Group.

Genom omfattande internationella samarbeten deltar SND i uppbyggnaden av bättre infrastrukturtjänster för humaniora och samhällsvetenskap.

  • CESSDA – en ERIC bestående av främst Samhällsvetenskapliga dataarkiv;
  • DataCite – arbetar för att förbättra citering av forskningsdata genom användning av DOI för data;
  • DDI-alliansen – utvecklar och förvaltar DDI, dominerande metadatastandard inom bl.a. CESSDA;
  • RDA – arbetar för att underlätta ’data sharing’ globalt; och
  • IFDO – organisation för globalt samarbete mellan dataarkiv.

SND deltar i flera EU finansierade projekt och har ett omfattande kontaktnät inom den Europeiska SSH-sektorn vilket har breddat kompetensen om och förståelsen av domänspecifika arbestflöden och verktyg.

Kontakt: Daniel Knezevic, daniel.knezevic (at) gu.se
Webb: www.snd.gu.se