Två nya K-centra hos Swe-Clarin

Du är här

Hem / Två nya K-centra hos Swe-Clarin

De distribuerade kunskapscentrana CLARIN-SMS och DiaRes ingår nu i det svenska konsortiet. 

En central del av Swe-Clarins verksamhet är våra certifierade kunskapscentra. K-centrana skapar, underhåller och uppgraderar digitala verktyg och material utifrån specialistkompetens. De fungerar även som rådgivnings- och stödenheter för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Flera av Swe-Clarins medlemmar utgör i sig K-centra och konsortiet har nu även fått två distribuerade K-centra,där flera medlemmar tillsammans bildar virtuella kompetensnätverk.

Svenska i ett flerspråkigt sammanhang (CLARIN Knowledge Centre for Swedish in a Multilingual Setting, CLARIN-SMS) skall tillhandahålla expertis i språkteknologisk textbearbetning, med fokus på svenska och svenska i ett flerspråkigt sammanhang. CLARIN-SMS erbjuder också specialistkunskaper om språkteknologisk analys av svenskt teckenspråk. K-centret är ett samarbete mellan Stockholms, Linköpings och Uppsala universitet. 
Klicka här för att läsa mer om CLARIN-SMS på Swe-Clarins webbplats.

Diakroniska språkliga resurser (CLARIN K-centre for Diachronic Language resources, CLARIN-DiaRes) kommer att innehålla diakroniska textsamlingar och språkteknologiska verktyg för att bearbeta och analysera dem. DiaRes tillhandahåller expertis om bland annat lagring, underhåll och tillgängliggöring av diakroniska korpusar, liksom infrastruktur för digital humaniora-forskning med ett diakroniskt fokus. CLARIN-DiaRes svarar mot ett länge känt behov att förse svensk språkhistorisk forskning med en solid empirisk grund för både traditionell kvalitativ forskning och storskaliga kvantitativa studier. K-centret är ett samarbete mellan Datorlingvistikgruppen vid Uppsala universitet, Språkbanken Text och Centrum för digital humaniora, båda vid Göteborgs universitet, samt Riksarkivet. 
Klicka här för att läsa mer om CLARIN-DiaRes på Swe-Clarins webbplats. 

Utöver de två nya distribuerade K-centrana finns idag tre svenska K-centra: Speech Analysis, CLARIN-Speechvid Kungliga tekniska högskolan, The Languages of Swedenvid Institutet för språk och folkminnen, samt Lund University Humanities Lab. Samtidigt är Språkbanken ett av CLARIN:s tjugotalet certifierade så kallade B-centra– internationellt väletablerade forsknings- och utvecklingsmiljöer som tillhandahåller långsiktiga resurser, tjänster och expertis utifrån en stabil teknisk och institutionell grund.
Klicka här för att läsa mer om den europeiska K-centerverksamheten på CLARIN:s webbplats.