Swe-Clarin på turné: Södertörn

Du är här

Hem / Swe-Clarin på turné: Södertörn
2017-10-10 10:30 till 16:00
Svenska

Swe-CLARIN på turné: Användardag inriktad på sociala medier vid Södertörns högskola.

Hur är det med filterbubblorna nu för tiden? Vad finns bakom en twitterstorm? Skriver bloggare på olika dialekter? Korrelerar svordomsfrekvens med ämnesval? 

Svar på frågorna ovan kan finnas i källdata från olika socialmedia-plattformar, men man behöver goda analysverktyg och kanske lite specialisthjälp för att hitta dem. Nästan allt finns idag på nätet, och forskare i många discipliner kan ha glädje av textanalys som stöd i arbetet med aktuella forskningsfrågor.

Språkbanken hämtar regelbundet in data från bl a svenska bloggar, Flashback och Familjeliv och texterna finns som samlade korpusar att söka i, och bearbeta, via Språkbankens sökgränssnitt Korp.

Vi vill bjuda in dig som har ett forskningsintresse i den här typen av källor till en workshop där du kan prova på de nya möjligheter de digitala språkverktygen kan ge. Under workshopen kommer Jonas Andersson Schwarz, forskare och lärare på MKV, att dela med sig av sina erfarenheter av att analysera Twitterdata, framför allt med avseende på frågor om representativitet och kontext.

Lars Borin från Språkbanken vid Göteborgs universitet presenterar Swe-Clarin. Experter från Språkbanken ger en introduktion i verktyg och metoder för textanalys och står sedan redo att hjälpa dig med dina forskningsfrågor.

Sprid gärna denna inbjudan till kolleger inom eller utom högskolan som kan vara intresserade!

Program

10.30-11.15 Introduktion till Swe-Clarin Lars Borin

11.15-12.00 Introduktion till Korp och andra verktyg Sven Lindström, Johan Roxendal, Leif-Jöran Olsson

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Jonas Schwartz

14.00-16.00 Prova-på verktygen med eget material

Mer information