SND Pilot projekt BAS2016

Du är här

Home / Blog / SND Pilot projekt BAS2016

Pilotprojekt: BAS2016

SND: s pilotprojekt Bibliotek - Arkiv - SND (BAS) lanserades 2016. Projektet var ett samarbete mellan SND och bibliotek och arkiv vid olika universitet. Syftet med pilotprojektet BAS2016 var att identifiera en effektiv modell för att överföra data management expertis till en Data Access Unit (DAU) vid deltagande universitet.

 

Pilotprojektet bestod av fyra faser:

1. utbildning för DAU medlemmar ledd av SND personal: föreläsningar och workshops

2. utbildning för forskare under ledning av DAU medlemmar: föreläsningar och workshops, support på plats av SND

3. utbildning för forskare under ledning av DAU medlemmar: föreläsningar och workshops, utan SND på plats (men tillgänglig för fjärrsupport)

4. överföring av data och metadata till en metadatakatalog och en gemensam nationell data area, support på plats av SND

 

Den första fasen bestod av fem separata workshops, som hölls på fem olika tillfällen eller kombinerades i två eller tre mer omfattande sessioner.

De fem olika workshops var:

1. bakgrund, inledning, öppen tillgång till forskningsdata, arkivering

2. data management and datahanteringsplan

3. metadata för forskningsdata

4. dokumentation och dokumentationsverktyg

5. relevant lagstiftning

 

Fem universitet deltog i pilotprojektet: Göteborgs universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan i Jönköping och Luleå tekniska universitet. Varje universitet tilldelades en kontaktperson från SND, ansvarig för kommunikation och praktikaliteter. Forskningssamordnare och datasamordnare från SND delade ansvaret för projektets olika workshops. SND/GUs universitets jurist var också involverad. Uppgifter om prestation, svar och eventuella nya problem samlades under föreläsningar och praktiska övningar, för att användas som underlag för utvärdering.

Utvärdering

Utvärderingen av projektet var uppdelat i två delar; översyn av undervisningsmaterial och utvärderingsrapporten av projektet. Innehållet i fas 1 reviderades och förlängdes efter pilotprojektet, och detta nya material används nu i uppföljningen BAS2.0, som startade under hösten. En av slutsatserna i utvärderingen är att denna modell för en snabbkurs i datahantering fungerar bra.

Fortsatt verksamhet

Under hösten efterträddes pilotprojektet av BAS2.0. Detta är nu en del av SND: s kärnverksamhet och har hållits vid fyra universitet under hösten: Umeå universitet, Stockholms universitet, Svenska Lantbruksuniversitet (Uppsala) och Blekinge Tekniska Högskola. Nättidningen Curie har också uppmärksammat SNDs arbete om BAS 16 i följande artikel: Forskningsdata som alla kan nå