Seminarium: Riksbankens Jubileumsfond

Du är här

Hem / Seminarium: Riksbankens Jubileumsfond
2017-10-12 09:00 till 16:15
Svenska

Swe-Clarin-seminarium på Riksarkivet med Riksbankens Jubileumsfond

Plats: Föreläsningssalen på Riksarkivet i Marieberg, Fyrverkarbacken 13 i Stockholm

Tid: Torsdagen den 12 oktober 2017 klockan 9.00-16.30
 
Bakgrund: Förra våren 2016 arrangerade Swe-Clarin, med Digisam och RJ, ett seminarium på Nordiska museet i syfte att sammanföra minnesinstitutioner och universitet och söka fördjupa dialogen kring gemensamma frågor. Vi hade redan då med intresse kunnat följa RJ:s och KVHAA:s initiativ för att utveckla forskningsmöjligheterna på samlingar inom de svenska minnesinstitutionerna. Vi valde att till vårt seminarium bjuda in de fem projekt som beviljats medel i den första utlysningen för Samlingarna och forskningen (2015) och det blev en givande dag där projekten dels fick träffa Swe-Clarin, dels presentera sig för varandra och dela erfarenheter och idéer. 
 
Därför är vi glada att kunna arrangera en likartad dag igen, nu med de fem projekt som beviljades medel i den andra utlysningen för Samlingarna och forskningen (2016). Vi hoppas att du har möjlighet att vara med och lyssna!

Tacksam för besked om ditt deltagande asap eller OBS senast torsdagen den 5 oktober på adress johanna.berg@riksarkivet.se

Program

9.00  KAFFE

  • 09.15  Välkomna – Johanna Berg, Eva Stensköld, Cecilia Notini-Burch 
  • 09.30  Lars Borin, Språkbanken, Göteborgs universitet: SWE-CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) 
  • 10.15  Magnus Källström, Laila Kitzler Åhfeldt & Marcus Smith, RAÄ samt Marco Bianchi, Uppsala universitet: Evighetsrunor – en forskningsplattform för Sveriges runinskrifter   
  • 11.00  Kajsa Hartig, Nordiska museet, Elisabeth Boogh & Paula Uimonen, Stockholms universitet: Samla social digital fotografi 1

11.45  LUNCH

  • 12.45  Håkan Håkansson, Lunds universitet: Beundran och förundran i förändring - att förstå Museum Stobaeanum 
  • 13.30  Rebecka Lennartsson, Stockholms stadsmuseum & Mats Hayen, Stockholms stadsarkiv: Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia   
  • 14.15  Rickard Domeij, ISOF/Språkrådet samt David House & Jens Edlund, KTH: TillTal - Tillgängligt kulturarv för forskning i tal

15.00  KAFFE

  • 15.15  Avslutande diskussion
  • 16.15  SLUT (men med utrymme för ett avslutande glas för den som kanske har tid & lust att prata mera)