Om Swe-Clarin

Du är här

Hem / Swe-Clarin / Om Swe-Clarin

CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) är ett ESFRI-initiativ som syftar till att skapa en e-forskningsinfrastructure som gör språkresurser (annoterade ljud- och videoinspelningar, textsamlingar och -korpusar, lexikala resurser, ontologier m.m.) och verktyg baserade på språkresurser och språkteknologi (taligenkännare, lemmatiserare, parsrar, textsammanfattare, automatisk informationsutvinning och system för text mining m.m.) tillgängliga och användbara för forskare inom alla discipliner, framför allt inom humaniora och samhällsvetenskap.

Språkteknologi (LT) är samlingsnamnet för en rad tekniker, verktyg, algoritmer osv. som gör det möjligt för datorer att hantera mänskligt språk i alla dess former: tal, skrift och (i viss mån) teckenspråk. LT är därmed ett slags informationsteknik (IT) och ett väldigt interdisciplinärt fält.

CLARIN bildades som en ERIC (European Research Infrastructure Consortium) i februari 2012 med nio medlemmar (åtta EU-medlemmar och en mellanstatlig organisation). Sedan dess har fler länder anslutit sig eller är på väg med en ansökan om medlemskap. 2013 godkände Vetenskapsrådet ett förslag till svenskt medlemskap i CLARIN och en svensk nationell CLARIN-organisation. Genom Swe-Clarin gick Sverige med i CLARIN ERIC under 2014.

De nuvarande medlemmarna i Swe-Clarin omfattar följande institutioner:

  • Språkbanken / Institutionen för svenska språket / Göteborgs universitet (B-center – tjänsteleverantör, nationell CLARIN-koordinator)
  • Svensk nationell datatjänst (SND) / Göteborgs universitet (A-center – infrastrukturcenter)
  • Riksarkivet (K-center – kunskapscenter)
  • Gruppen för tal / Avdelningen för tal, musik och hörsel / KTH (K-center – kunskapscenter)
  • Språkrådet / Institutet för språk och folkminnen (K-center – kunskapscenter)
  • CILTLab / Linköpings universitet (K-center – kunskapscenter)
  • Humanistlaboratoriet / Lunds universitet (K-center – kunskapscenter)
  • Datorlingvistik och Teckenspråk / Institutionen för lingvistik / Stockholms universitet (K-center – kunskapscenter)
  • Datorlingvistik / Institutionen för lingvistik och filologi / Uppsala universitet (K-center – kunskapscenter)