Vetenskapsrådet mångmiljonsatsar på Swe-Clarin

Du är här

Hem / Vetenskapsrådet mångmiljonsatsar på Swe-Clarin

Nationella Språkbanken har tilldelats sammanlagt 210 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

I uppdraget ingår att vidareutveckla en nationell e-infrastruktur för forskning i språkteknologi, språkvetenskap samt andra ämnesområden som bedriver forskning baserad på språkliga data. 

Swe-Clarin blir en central del av den nya verksamheten. 

Språkbanken vid Göteborgs universitet bildar ett konsortium tillsammans med Talteknologi på KTH samt Språkrådet (Institutet för språk och folkminnen) och sju andra lärosäten och myndigheter. Den nya nationella Språkbanken kommer att under sju år finansieras till hälften från Vetenskapsrådet, till hälften från de aktuella lärosätena och myndigheterna.

Swe-Clarin ska ansvara för att tillgängliggöra språkteknologiska verktyg inom främst humaniora och samhällsvetenskap.

I Vetenskapsrådets utlåtande i samband med beviljandet framhålls om Språkbanken att: “The existing infrastructure is in extensive use in research, but it has a potential of being more used by the industry. A strategy for increasing this impact should give more priority to open resources, and to bundling them as low-threshhold packages and programs to be picked up by industry and open-source initiatives in a straightforward manner. The Swe-Clarin part of the application addresses this concern in a promising way.”

Vetenskapsrådet skriver vidare: “Sweden laid the foundation for its world-leading position in language databases in the sixties. With new demands to language technology, e.g. from speech processing and the handling of an increased multilingualism, a functioning language infrastructure needs new priorities, priorities that are included in the present application.”

En ny styrgrupp för verksamheten är under tillsättning.