Språkbanken – ett certifierat B–center

Du är här

Hem / Språkbanken – ett certifierat B–center

Språkbanken har blivit ett av CLARIN ERIC:s tjugotalet certifierade så kallade B-centra (Service Providing Centres). B-centra är särskilt väletablerade forsknings- och utvecklingsmiljöer i Europa, som utgör ryggraden i CLARIN (jämför B-förkortningen med engelskans ”backbone”). För att bli certifierad som ett B-center krävs att en rad stränga kvalitetskriterier uppfylls. CLARIN:s B-centra tillhandahåller långsiktiga resurser, tjänster och kunskaper utifrån en stabil teknisk och institutionell grund.

CLARIN är organiserat som ett konsortium och strukturen är uppbyggd kring ett antal centra.

Förutom B-centra finns bland annat A-centra (infrastrukturcentra) och K-centra (kunskapscentra). De sistnämnda är i majoritet och svarar bland annat för att skapa, uppgradera och underhålla digitala språkresurser utifrån specialistkompetens.