RJ-finansiering till två projekt med Swe-Clarin som part

Du är här

Hem / RJ-finansiering till två projekt med Swe-Clarin som part

I Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) utlysning ”Mixed Methods” 2019 är Swe-Clarin en part i två av de sex projekt som tilldelas forskningsmedel. 

”Kritikens nya ordning: Mixade metoder i studiet av svensk litteraturkritik under ett och ett halvt sekel” (6,8 miljoner SEK, projektledare Jonas Ingvarsson, litteraturvetenskap, Göteborgs universitet) upprepar en kvalitativ litteraturvetenskaplig studie av litteraturkritik i dagspress med en språkteknologisk komparation. Projektet kommer at på detaljnivå jämföra analoga och digitala analyser av samma historiska nedslag. Undersökningen innebär metodutvecklande utmaningar för den tekniska språkanalysen och belyser metodologiska metaperspektiv i skärningspunkten mellan traditionell humaniora, språkteknologi och kunskapsteoretiska perspektiv på digitaliseringen.

Syftet med ”Ryktesminering” (8,3 miljoner SEK, projektledare Mia-Marie Hammarlin, jornalistik och medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet) är att studera ryktesspridningens roll och betydelse för den vaccinationskritik som växer på internet och hur den kan förstås som ett uttryck för ett medborgerligt engagemang i en digital samtid som medfört avgörande förändringar för den vardagliga medborgarkulturen. Projektet undersöker hur kvantitativa (språkteknologiska) och kvalitativa (etnografiska) metoder kan kombineras till ett effektivt verktyg för att undersöka hur rykten etableras, sprids och cirkulerar på sociala medier och hur människor förhåller sig till dessa rykten i sina egna överväganden och ställningstaganden. Metodkombinationen, benämnd som ”rumor mining”, testas under år fyra på en mindre pilotstudie av ett fall som är högst olikt huvudfallet, Svenska Akademiens transformation i kölvattnet av #metoo.

RJ delade sammanlagt ut 64 miljoner SEK i utlysningen ”Mixed methods”. Enligt RJ ställer den digitala utvecklingen ”forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap inför en rad nya utmaningar och möjligheter. Större mängder, högre hastighet och mer exakta analyser av texter, bilder och ljud ställer nya krav på teknisk kompetens, infrastrukturer för lagring och tillgängliggörande liksom på ämnesöverskridande samarbeten. RJ vill förbättra forskarnas möjligheter att utnyttja och kritiskt bedöma de nya typer av data och metoder som digitaliseringen medför”.

Klicka här för att läsa mer om de beviljade bidragen.