Swe-Clarins katalog

Du är här

Hem / Swe-Clarins katalog

Uppsala Persian Corpus (UPC)

  • UPC är en stor persisk korpus. Annoteringen är baserad på 31 olika ordklasser. UPC består av drygt 2,7 miljoner tokens.

Uppsala Persian Dependency Treebank (UPDT)

  • UPDT är en syntaktisk korpus som är annoterad med dependensstruktur. Korpusen är en del av Uppsala Persian Corpus (UPC), som har analyserats med MaltParser för att få dependensstruktur och sedan rättats manuellt. UPDT består av 151.671 tokens.

WaveSurfer

  • WaveSurfer är ett open-source-verktyg för visualisering och manipulation av ljud.

Stavelsebaserat lexikon

  • Ett lexikon där man kan söka fonologiskt på stavelser eller ordinitiala fragment och få fram vilka ord dessa ingår i.

Swedia 2000

  • Detta är både en forskningskorpus och en offentlig korpus över svenska dialekter. Den spelades in 1998-2001 inom projektet Swedia 2000 och har beskrivits i IMDI inom ECHO-projektet.

Swedish TreeTagger model

  • En modell för svenska för ordklasstaggningssystemet TreeTagger.

ScriptLog

  • Verktyg för tangentbordsloggning för skrivforskning.

Saldo

  • SALDO (Swedish Associative Thesaurus version 2) is an extensive lexicon resource for modern Swedish written language. Version 2.3.

Laws of 1734

  • The Swedish Laws of 1734.

Sidor