Invigning av Swe-Clarins verktygslåda – e-vetenskap för humaniora och samhällsvetenskap

Du är här

Hem / Invigning av Swe-Clarins verktygslåda – e-vetenskap för humaniora och samhällsvetenskap
2016-10-07 10:00 till 20:00
Svenska

Språket är centralt i vår tillvaro. Det är vårt främsta medel för kommunikation och för vår sociala sammanhållning. Men det är också en grundförutsättning för i stort sett all forskning som tar sig an människorna och samhället. Texter och talinspelningar spelar sedan lång tid tillbaka en framträdande roll som forskningsprimärdata i de humanistiska och samhällvetenskapliga disciplinerna.

Digitaliseringen av samhället innebär även en långtgående digitalisering av vår språkliga kommunikation. Idag finns enorma mängder text- och taldata tillgängliga i digital form, vilket ställer upp spännande utmaningar för forskningen. Det handlar inte bara om nyproducerad text och tal, utan man digitaliserar även i rask takt äldre material, t.ex. olika slags arkiv och skönlitteratur. Hur ska man kunna göra något vettigt med sex miljarder ord från diskussionsforum, eller en miljon romaner, eller tiotusen timmar nyhetsutsändningar, eller tusen dokument från sextonhundratalet på fyra olika språk?

Swe-Clarin är den svenska delen av en europeisk forskningsinfrastruktur – CLARIN ERIC – där vi i nära samarbete med forskarna tar oss an dessa utmaningar genom att utveckla datorverktyg – e-vetenskap – för att arbeta effektivt med såna material. Se <https://sweclarin.se> och <https://www.clarin.eu>

 

Fredagen den 7/10 kl. 10–20 visar vi första versionen av Swe-Clarins ”verktygslåda” vid en invigningsceremoni i Ågrenska villan, Göteborgs universitet. Där kommer forskare att berätta om sina erfarenheter av att arbeta med digitala språkmaterial som forskningsdata. Det kommer att finnas stationer där våra olika verktyg presenteras och där du själv kan pröva på att använda dem. Efter en avslutande invigningsceremoni blir det mingel med förfriskningar.

Dagen är organiserad som ett öppet hus och det kommer att finnas en buffélunch samt kaffe/te för deltagarna. Intresseanmälan görs via vårt anmälningsformulär.

 

Fullständigt program och sammanfattningar hittar ni här: Programblad

 

Presentationer (kl 10–16)

Gilbert Ambrazaitis, Lunds universitet, Lingvistik
Jenny Bergenmar, Göteborgs universitet, Litteraturvetenskap
Johan Jarlbrink, Umeå universitet, Medie- och kommunikationsvetenskap
Johanna Mesch, Stockholms universitet, Lingvistik/Teckenspråk
Anne Palmér, Uppsala universitet, Nordiska språk
Susanne Nylund Skog, ISOF/Uppsala
Fredrik Skott, DAG/Gothenburg
Maria Ågren, Uppsala universitet, Historia

Verktygsstationer och demobord (kl 10–16)

Vi visar automatiska textanalysverktyg ur Swe-Clarins verktygslåda, för att till exempel:

– identifiera namn och platser
– generera ordbilder som visar ”ordens bästa vänner”
– visa tidslinjer över ords och uttrycks användning över tid
– klassificera texter utifrån olika egenskaper eller kriterier, t.ex. attityd eller tema
– hitta omnämnanden av händelser av olika typer, till exempel ekonomiska transaktioner
– använda kartor för att visualisera geografiska samband eller förändringar över tid

 

Invigningsceremoni (kl 16–17)

– Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet
– Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie, KB
– Björn Halleröd, huvudsekreterare för VR:s råd för forskningens infrastrukturer (RFI)

– Lars Borin, nationell koordinator för Swe-Clarin

Rektors invigningstal
Invigningsceremonin på video

 

Mingel med förfriskningar (kl 17–20)