HumLab i Umeå söker postdoktor med koppling till Swe-Clarin

Du är här

Hem / HumLab i Umeå söker postdoktor med koppling till Swe-Clarin

Humlab söker en postdoktor för forskning inom infrastrukturprojekt kopplat till Swe-Clarin som är en nationell nod i europeiska CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) – ett ESFRI-initiativ för att bygga upp en infrastruktur för e-vetenskap inom humaniora och samhällsvetenskap.¨

Projektet syftar till att skapa en sammanhållen digital infrastruktur som möter moderna lingvistiska forskningsbehov vad gäller säkerhet i lagring av material och i access för forskare, samt tillförlitlighet i analyser. Projektet kommer att utgå ifrån ramverket kring Emu och bygga upp en infrastruktur inom vilken nya forskarstuderande och befintliga migrerade projekt kan få så mycket stöd i arbetet som möjligt från upparbetade arbets- och analysflöden och utbildningar inom dessa. Inom projektet kommer också arbetsflöden och utbildningar att upparbetas för programvarorna ELAN, Praat och Phon.

Postdoktorn ska tillsammans med experter knutna till Swe-Clarin samt teknisk personal medverka till uppbyggnaden av infrastrukturen vid Humlab, vad gäller förbereda arbets- och analys-flöden, säkerställa en bred tillämpbarhet för infrastrukturen samt samverka med forskare i miljön. Postdoktorn ska också delta i utvecklingen av undervisningsinsatser inom Humlab riktad mot att öka tillgängligheten av infrastrukturen gentemot pågående och nya projekt samt att vara en av infrastrukturens kontaktpersoner.

Ansökan sker genom Umeå Universitets rekryteringssystem senast 20:e januari 2020.

Klicka här för att läsa utlysningen.

Humlab är en enhet och en forskningsinfrastruktur vid Humanistisk fakultet på Umeå universitet. Uppdraget är att initiera, inspirera och utveckla samspelet mellan traditionell humaniora, kultur och informationsteknik inom forskning, forskarutbildning och undervisning. Humlab består för närvarande av cirka 20 medarbetare. Läs mer om Humlab här.