Workshop om pseudonymisering

Du är här

Hem / Workshop om pseudonymisering

Hur gör vi textdata tillgängligt samtidigt som persondata skyddas i enlighet med GDPR? Det är ett högaktuellt ämne för inte bara forskare utan också företag och myndigheter som lagrar och använder personinformation. Samtidigt erbjuder det många intressanta språkteknologiska utmaningar. 

Därför hölls en workshop på temat pseudonymisering av textdata vid Vid Swe-Clarins konsortiemöte den 21–22 mars.

Tjugotre deltagare från olika universitet och företag i Sverige lyssnade till fem föredrag om pseudonymiseringsprocesser med olika inriktning: medicinska texter (patientjournaler och medicinska rapporter), personliga berättelser, elevuppsatser och chattar. 

Klicka här för att läsa programmet för workshopen och mer information.

En bredare workshop, "NLP and Pseudonymization", organiserad av Swe-Clarin kommer att hållas i samband med konferensen på Nordiska datalingvistdagarna (NoDaLiDa) den 30 september 2019 i Åbo, Finland.