Workshop om metadata

Du är här

Hem / Workshop om metadata

I samband med konsortiemötet på KB den 21–22 mars arrangerar vi en ny workshop om inmatning av metadata. 

Den första metadata-workshoppen, som hölls på ISOF i slutet av förra året, var mycket lyckad. Nu ges de medlemmar som missade den ett nytt tillfälle att sätta sig in i inmatningsformuläret och de möjligheter övergången till den mer uttrycksfulla MetaShare-modellen ger.

Datum: den 21 mars (alltså på förmiddagen innan konsortiemötet börjar)

Tid: klockan 9–12 

Plats: KB, lokal meddelas senare

Workshoppen ger en genomgång av hur SND:s inmatningsformulär är uppbyggt och handfast stöd i att beskriva just era resurser för ökad upptäckbarhet och användning.

Kontaktperson: Leif-Jöran Olsson