Swe-Clarin centra

Du är här

Hem / Swe-Clarin / Swe-Clarin centra

Swe-Clarins medlemmar är nationella forskningsmiljöer, arkiv och bibliotek, som tillsammans representerar universitetsvärlden och samhällets minnesinstitutioner. Swe-Clarin erbjuder genom sina center en rad specifika kompetenser och tjänster. Centren är certifierade av CLARIN och innebär uppdrag och ansvar utöver medlemskapet. 

Verksamheten koordineras av Språkbanken, som är ett av CLARIN:s tjugotalet certifierade B-centra – internationellt väletablerade forsknings- och utvecklingsmiljöer som tillhandahåller långsiktiga resurser, tjänster och kunskaper utifrån en stabil teknisk och institutionell grund. SND (Svensk Nationell Datatjänst) är ett A-center, ett infrastrukturcentra, vilket innebär det tillhandahåller tjänster som är av särskild vikt för infrastrukturen och andra centra. Ett antal av Swe-Clarins medlemmar är K-centra – kunskapscentra – som skapar, uppgraderar och underhåller digitala resurser och verktyg utifrån specialistkompetens. K-centren är även utbildnings-, rådgivnings- och stödenheter för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap i allmänhet. 

Utöver de centrum som medlemmarna själva certifierats för har Swe-Clarin två distribuerade K-centra: Diakrona språkliga resurser (DiaRes) och Svenska i ett flerspråkigt sammanhang (SMS). Distribuerade K-centra är virtuella och består av flera Swe-Clarin-medlemmar, som tillsammans utgör närverk av kompetenser inom ett specifikt område.