Styrgruppen

Du är här

Hem / Swe-Clarin / Styrgruppen

Lasse Mårtensson, Ordförande

Lasse Mårtensson är docent i nordiska språk och lektor i svenska språket vid Högskolan i Gävle. Han har forskat om framför allt de nordiska språken under medeltiden och de skrivna källorna från denna period. För närvarande är han projektledare för projektet Nya ögon på Sveriges medeltida skrivare, finansierat av Riksbankens jubileumsfond (diarienr NHS14-2068:1). I detta projekt används digitala bildanalytiska redskap för att analysera skrivtecknens form och egenskaper, t.ex. i syfte att avgöra vem som har skrivit ett visst dokument. Han är också deltagare i projektet Sökning och informationsutvinning i stora samlingar historiska handskrivna dokument (Vetenskapsrådet, diarienr 2012-5743; Uppsala universitet) och Codex Regius of Snorra Edda (Rannís; Islands universitet).

More...


Ann-Sofie Axelsson

Ann-Sofie Axelsson är biträdande professor i biblioteks- och informationsvetenskap med fokus på samhällets digitalisering, dess möjligheter och utmaningar. Axelsson har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2013 då hon tillträdde som prefekt för Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. Sedan 2014 har Ann-Sofie Axelsson haft uppdraget som chef för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT vid Högskolan i Borås.

Axelsson har i sin forskning särskilt intresse för hur användningen av digitala tekniker skapar social förändring på individ-, organisations-, och samhällelig nivå. Till exempel har Axelsson bedrivit studier kring hur användningen av digitala verktyg skapat nya interaktionsmönster bland individer, påverkat befintliga forskningsinfrastrukturer, förändrat myndigheters kommunikation med allmänheten samt revolutionerat reklambranschen.

Axelsson har under åren bedrivit undervisning med nära koppling till sin forskning i kurser kring nya medier och social förändring, digitalisering och globalisering, ingenjörens roll i samhället och hållbar utveckling.

More...


Jonas Engman


Eva Hemmungs Wirtén

Professor i medierad kultur vid Tema Kultur och samhälle (Tema Q) vid Linköpings Universitet. Min forskning ägnas det som på engelska kallas för intellectual property (ofta förkortat ip). Frågor kring ägande och kontroll av kultur är centrala för framväxten av det moderna medie- och informationssamhället och för min del har intresset för upphovsrättens kulturhistoria resulterat i två peer-reviewade monografier på University of Toronto Press. I No Trespassing: Authorship, Intellectual Property Rights, and the Boundaries of Globalization från 2004 fokuserade jag på framväxten av den internationella upphovsrätten och i Terms of Use: Negotiating the Jungle of the Intellectual Commons (2008) ägnade jag mig åt en historisk analys av den kulturella allmänningen (public domain/the commons). Under senare år har jag i allt högre grad kommit att utveckla min forskningsprofil kring ip till att även omfatta patent och varumärken. Detta i kombination med ett ökat intresse för hur dessa system påverkar vetenskap och forskning ledde till arbetet med min senaste bok Making Marie Curie: Intellectual Property and Celebrity Culture in an Age of Information, som utkom vid University of Chicago Press våren 2015. Min forskning rör sig i gränssnittet mellan intellectual property, vetenskapshistoria, materiell kultur och mediering av kunskap. Jag arbetar just nu med att utveckla en forskningsplattform kring vetenskap och patent som information.

För ytterligare information och texter, se min hemsida: www.evahemmungswirten.se


Simon Lindgren


Simon Lindgren är professor i sociologi vid Umeå universitet, och föreståndare för DIGSUM (Digital Social Research Unit at Umeå University). Hans forskning handlar om social interaktion, deltagande, makt och självorganisering på internet och i sociala medier. Han jobbar också med att utveckla forskningsmetoder för att analysera diskursiva och sociala nätverksaspekter av det föränderliga digitala medialandskapet. Han har bland annat skrivit New Noise: A Cultural Sociology of Digital Disruption (2013) och varit redaktör för Hybrid Media Culture: Sensing Place in a World of Flows (2013).

More...


David Strömberg

More...


Lilja Øvrelid

More...