Styrgrupp

Du är här

Hem / Swe-Clarin / Styrgrupp

Lasse Mårtensson, ordförande

Docent i nordiska språk och lektor i svenska språket vid Högskolan i Gävle.

Mårtensson har forskat om framför allt de nordiska språken under medeltiden och de skrivna källorna från denna period. För närvarande är han projektledare för projektet Nya ögon på Sveriges medeltida skrivare, finansierat av Riksbankens jubileumsfond. I projektet används digitala bildanalytiska redskap för att analysera skrivtecknens form och egenskaper, till exempel i syfte att avgöra vem som har skrivit ett visst dokument. Mårtensson deltar också i projektet Sökning och informationsutvinning i stora samlingar historiska handskrivna dokument finansierat av Vetenskapsrådet, samt Codex Regius of Snorra Edda.

Klicka här för att läsa om Lasse Mårtensson på webbplatsen för Högskolan i Gävle.

 

Ann-Sofie Axelsson

Biträdande professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås med fokus på samhällets digitalisering, dess möjligheter och utmaningar.

Axelsson tillträdde 2013 som prefekt för Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan och är sedan 2014 chef för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Hon är intresserad av hur användningen av digitala tekniker skapar social förändring på individ-, organisations-, och samhällelig nivå. Till exempel har Axelsson studerat hur användningen av digitala verktyg skapat nya interaktionsmönster bland individer, påverkat befintliga forskningsinfrastrukturer, förändrat myndigheters kommunikation med allmänheten, samt revolutionerat reklambranschen. Hon har under åren undervisat kring nya medier och social förändring, digitalisering och globalisering, ingenjörens roll i samhället och hållbar utveckling.

Klicka här för att läsa om Ann-Sofie Axelson på webbplatsen för Högskolan i Borås.

 

Jonas Engman

Etnolog och sektionschef för Arkiv och foto vid Nordiska museet.

Klicka här för att läsa om Jonas Engman på webbplatsen för Nordiska museet.

 

Eva Hemmungs Wirtén

Professor i medierad kultur vid Tema Kultur och samhälle (Tema Q) vid Linköpings Universitet.

Hemmungs Wirténs forskning rör sig i gränssnittet mellan "intellectual property" (ofta förkortat ip), vetenskapshistoria, materiell kultur och mediering av kunskap. Hennes intresse för upphovsrättens kulturhistoria har utmynnat i två böcker: No Trespassing: Authorship, Intellectual Property Rights, and the Boundaries of Globalization (2004) och Terms of Use: Negotiating the Jungle of the Intellectual Commons (2008). Under senare år har Hemmungs Wirtén även intresserat sig för patent och varumärken i relation till vetenskap och forskning, vilket resulterat i boken Making Marie Curie: Intellectual Property and Celebrity Culture in an Age of Information (2015). Hon arbetar just nu med att utveckla en forskningsplattform kring vetenskap och patent som information.

Klicka här för att läsa om Eva Hemmungs Wirtén på webbplatsen för Linköpings universitet.

Klicka här för att läsa mer på www.evahemmungswirten.se.

 

Simon Lindgren

Professor i sociologi vid Umeå universitet, och föreståndare för Digital Social Research Unit at Umeå University (DIGSUM).

Lindgrens forskning handlar om social interaktion, deltagande, makt och självorganisering på internet och i sociala medier. Han jobbar också med att utveckla forskningsmetoder för att analysera diskursiva och sociala nätverksaspekter av det föränderliga digitala medialandskapet. Lindgren har bland annat skrivit New Noise: A Cultural Sociology of Digital Disruption (2013) och varit redaktör för Hybrid Media Culture: Sensing Place in a World of Flows (2013).

Klicka här för att läsa om Simon Lindgren på webbplatsen för Umeå universitet.

Klicka här för att läsa mer på simonlindgren.com.

 

David Strömberg

Associate Professor vid Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms universitet.

Strömbergs forskningsintressen inbegriper public economics och political economy.

Klicka här för att läsa om David Strömberg på webbplatsen för Stockholms universitet.

 

Lilja Øvrelid

Associate professor, Research Group for Language Technology (LTG), Oslo universitet.

Øvrelids forskningsintressen inbegriper linguistically motivated, data-driven modeling and machine learning, data-driven, feature-rich dependency parsing, samt Lexical semantic and syntactic acquisition.

Klicka här för att läsa om Lilja Øvrelid på webbplatsen för Oslo universitet.