Stort svenskt deltagande på årets CLARIN-konferens

Du är här

Hem / Stort svenskt deltagande på årets CLARIN-konferens

Ett femtontal forskare knutna till Swe-Clarins olika nationella center medverkade på CLARIN Annual Conference 2018 i Pisa, Italien. Sammanlagt presenterades sju bidrag från svenska deltagare, varav ett i samarbete med forskare från andra CLARIN-noder. 

Forskare från Språkbanken, Göteborgs universitet, presenterade och bidrog till två papers:

From Language Learning Platform to Infrastructure for Research on Language Learning (författare David Alfter, Lars Borin, Ildikó Pilán, Therese Lindström Tiedemann och Elena Volodina)
Interoperability of Second Language Resources and Tools (författare Elena Volodina, Maarten Janssen, Therese Lindström Tiedemann, Nives Mikelic Preradovic, Silje Karin Ragnhildstveit, Kari Tenfjord och Koenraad de Smedt)

Deltagare från Språkbanken, Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan (KTH) presenterade fem posters:

SenSALDO: a Swedish Sentiment Lexicon for the SWE-CLARIN Toolbox (författare Jacobo Rouces, Lars Borin, Nina Tahmasebi och Stian Rødven Eide)
SweCLARIN – Infrastructure for Processing Transcribed Speech (författare Dimitrios Kokkinakis, Kristina Lundholm Fors och Charalambos Themistokleous) 
Error Coding of Second-Language Learner Texts Based on Mostly Automatic Alignment of Parallel Corpora (författare Dan Rosén, Mats Wirén och Elena Volodina)
Integrating language resources in two OCR engines to improve processing of historical Swedish text (författare Dana Dannélls och Leif-Jöran Olsson)
Utilising Large Quantities of Found Audio Data (författare Per Fallgren) 

CLARIN-konferensen hålls årligen i ett europeiskt land. CLARIN-konsortiet och de nationella noderna erbjuder medfinansiering till bland annat presentatörer och nationella representanter.