Nyheter

Du är här

Hem / Nyheter

Posters på SLTC – vad pågår inom Swe-Clarin just nu?

Arbete med en svensk diakron textkorpus, en ”guldstandard” och svensk utvärderingsresurs för namngivna entiteter, samt resurser för analys av litterära texter. Det är ämnet för några av posterpresentationerna på den postersession som Swe-Clarin anordnade under workshopen “Automatic Detection of Language Change i samband med Swedish Language Technology Conference (SLTC) i Stockholm den 7 november 2018.

Under postersessionen som annonserades under temat ”Making ends meet”, visades även postrar om den nya Nationella språkbankens tre avdelningar: SB Text, SB Tal och SB Sam.

Svenska

RJ-finansiering till två projekt med Swe-Clarin som part

I Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) utlysning ”Mixed Methods” 2019 är Swe-Clarin en part i två av de sex projekt som tilldelas forskningsmedel. 

Svenska

The Languages of Sweden i fokus för Tour de CLARIN

Swe-Clarins kunskapscentra The Languages of Sweden erbjuder information och rådgivning om användningen av digitala material och verktyg med fokus på svenska språket, liksom minoritetsspråk i Sverige, teckenspråk, dialekter och andra aspekter av landets språkliga kulturarv. K-centrat arbetar även med att göra materialet i arkiven hos Institutet för språk och folkminnen (ISOF) tillgängligt för forskning.

Svenska

Workshop om forskning med stöd av talteknologi

Den 11–12 april 2019 arrangerar projekt Tilltal en workshop på Kungliga tekniska högskolan (KTH) .

Syftet med projektet Tilltal är att göra inspelningar från dialekt- och folkminnesarkiven mer tillgängliga för forskning med hjälp av talteknologiska metoder. Projektet är ett samarbete mellan ISOF/Språkrådet, KTH/TMH och Riksarkivet – mer info finns här: https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprak-och-it/spraklig-infrastruktur/tilltal.html

Svenska

Två nya K-centra hos Swe-Clarin

De distribuerade kunskapscentrana CLARIN-SMS och DiaRes ingår nu i det svenska konsortiet. 

En central del av Swe-Clarins verksamhet är våra certifierade kunskapscentra. K-centrana skapar, underhåller och uppgraderar digitala verktyg och material utifrån specialistkompetens. De fungerar även som rådgivnings- och stödenheter för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Flera av Swe-Clarins medlemmar utgör i sig K-centra och konsortiet har nu även fått två distribuerade K-centra,där flera medlemmar tillsammans bildar virtuella kompetensnätverk.

Svenska

Två nya länder i CLARIN

Island och Sydafrika fick nyligen observatörsstatus i CLARIN ERIC, det europeiska CLARIN-konsortiet.

Island har varit involverat i CLARIN sedan förberedelsefasen för CLARIN ERIC 2010, men utan finansiering. Bland annat har Island deltagit i möten och workshoppar, som organiserats av det nordiska CLARIN-nätverket. Den isländska lagstiftningen har dock hittills utgjort ett hinder för fullvärdigt medlemskap. I väntan på en revidering av lagstiftningen ansökte landet därför om observatörsstatus och blev detta formellt i november.

Svenska

DHN 2019: Call for papers

Konferensen Digital Humanities in the Nordic Countries 2019 arrangeras denna gång vid Köpenhamns universitet, Danmark, den 6–8 mars. "The DHN conferences aim to provide an overview of research, education and communication about the interdisciplinary field of digital humanities. In 2019, the conference seeks to extend the scope of digital humanities research covered, both into new areas, as well as beyond the Nordic and Baltic countries".

Ett av årets teman är NLP och deadline för att lämna in förslag på papers är 21 oktober.

Svenska

Vetenskapsrådet mångmiljonsatsar på Swe-Clarin

Nationella Språkbanken har tilldelats sammanlagt 210 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

I uppdraget ingår att vidareutveckla en nationell e-infrastruktur för forskning i språkteknologi, språkvetenskap samt andra ämnesområden som bedriver forskning baserad på språkliga data. 

Swe-Clarin blir en central del av den nya verksamheten. 

Svenska

Språkbanken – ett certifierat B–center

Språkbanken har blivit ett av CLARIN ERIC:s tjugotalet certifierade så kallade B-centra (Service Providing Centres). B-centra är särskilt väletablerade forsknings- och utvecklingsmiljöer i Europa, som utgör ryggraden i CLARIN (jämför B-förkortningen med engelskans ”backbone”). För att bli certifierad som ett B-center krävs att en rad stränga kvalitetskriterier uppfylls. CLARIN:s B-centra tillhandahåller långsiktiga resurser, tjänster och kunskaper utifrån en stabil teknisk och institutionell grund.

Svenska

Sidor