Nyheter

Du är här

Hem / Nyheter

Styrgruppsmedlem får projektmedel från europeiskt forskningsråd

Eva Hemmungs Wirtén, professor i medierad kultur och medlem i Swe-Clarins styrgrupp, har tilldelats Europeiska forskningsrådets Advanced Grant för projektet "PASSIM − Patents as Scientific Information, 1895-2010". 

I Vetenskapsrådets tidning Curie presenterar Hemmungs Wirtén projektet och sin forskningsbakgrund, som båda kretsar kring patent. 

Svenska

Svensk presentation på årliga Clarin-konferensen i Budapest

Clarins årliga konferens gick av stapeln den 18–20 september i Budapest, Ungern. En av talarna var Lars Borin, föreståndare för Swe-Clarin, som presenterade arbetet "Many a Little Makes a Mickle". Detta paper (medförfattare Shafqat Mumtaz Virk och Anju Saxena, Göteborgs respektive Uppsala universitet) rör skapandet av en digital resurs, baserad på klassiska undersökningar av det indiska (sydasiatiska) språkområdet.

Svenska

Korp i fokus för Tour de CLARIN

Språkbanken har utvecklat den vitt spridda korpusinfrastrukturen Korp, baserat på banbrytande språkteknologi.

Tour de CLARIN uppmärksammar nu Korp, som används av såväl de svenska som finska nationella Clarin-konsortierna som ett norskt och ett estniskt Clarin-center. Genom Korp får forskare tillgång till några av konsortiets centrala språkresurser, som Swe-Clarins Riksdagens öppna data och Fin-Clarins Suomi24, varav det sistnämnda varit i fokus tidigare för Tour de CLARIN.

Svenska

Tour de CLARIN lyfter fram webbplats om innehållet i riksdagens databaser

Databasen Riksdagens databas öppna data presenteras nu i Tour de CLARIN. Genom öppna data kan alla som vill fritt använda innehållet i riksdagens databaser. Utvecklare, journalister, forskare och andra intresserade kan bygga egna tjänster och ta fram statistik. Riksdagens öppna data är ett viktigt verktyg för att ge insyn i riksdagens arbete och beslut.

Tour de CLARIN är ett initiativ som sätter ljuset på framstående nationella forskningsaktiviteter inom ramen för CLARIN.

Svenska

Svensk historiker intervjuad i Tour de CLARIN: Sweden

Maria Ågren, professor i historia vid Uppsala universitet, lyfts nu fram i Tour de CLARIN:s intervjuserie med framstående forskare.

Ågren leder forsknings- och digitaliseringsprojektet "Gender and Work" i vilket hon i samarbete med forskare från Swe-CLARIN skapat databasen Genus och arbete. Det är en unik databas med information om vad människor konkret arbetade med under 1500–1800 i Sverige. 

Svenska
Bild för Elena.Volodina

Ett nytt blogginlägg är ute!

Nu kan du läsa om verktyget SweGRAM som har utvecklats av Uppsala universitet för att analysera användares egna textsamlingar på svenska: https://sweclarin.se/swe/annotera-och-analysera-dina-texter-med-swegram
Svenska
Bild för Elena.Volodina

Nytt blogginlägg ute!

Här kan du läsa om Strix, ett kommande verktyg på Språkbanken!

Svenska
Bild för Elena.Volodina

Nytt blogginlägg! Resurser, verktyg och data på SB för forskning!

Fredrik Norén beskriver sin forskning om Informationsbegreppets framväxt och förändring i Statens offentliga utredningar, som möjliggjorts tack vare SOU-datan och verktyget Korp, som båda tillhandahålls av Språkbanken. Njut av!

Svenska
Bild för Elena.Volodina

Nyhet! Pilotprojekt på KTH

Läs ett nygg blogginlägg om Pilotprojekt vid KTH här

Svenska

Nytt blogginlägg! SND Pilot projekt

Läs mer om SNDs Pilot projekt BAS16 här

Svenska

Sidor