Nyheter

Du är här

Hem / Nyheter

Vetenskapsrådet mångmiljonsatsar på Swe-Clarin

Nationella Språkbanken har tilldelats sammanlagt 210 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

I uppdraget ingår att vidareutveckla en nationell e-infrastruktur för forskning i språkteknologi, språkvetenskap samt andra ämnesområden som bedriver forskning baserad på språkliga data. 

Swe-Clarin blir en central del av den nya verksamheten. 

Svenska

Språkbanken – ett certifierat B–center

Språkbanken har blivit ett av CLARIN ERIC:s tjugotalet certifierade så kallade B-centra (Service Providing Centres). B-centra är särskilt väletablerade forsknings- och utvecklingsmiljöer i Europa, som utgör ryggraden i CLARIN (jämför B-förkortningen med engelskans ”backbone”). För att bli certifierad som ett B-center krävs att en rad stränga kvalitetskriterier uppfylls. CLARIN:s B-centra tillhandahåller långsiktiga resurser, tjänster och kunskaper utifrån en stabil teknisk och institutionell grund.

Svenska

Korp i fokus för Tour de CLARIN

Svenska
Bild för Elena.Volodina

Ett nytt blogginlägg är ute!

Nu kan du läsa om verktyget SweGRAM som har utvecklats av Uppsala universitet för att analysera användares egna textsamlingar på svenska: https://sweclarin.se/swe/annotera-och-analysera-dina-texter-med-swegram
Svenska

Sidor