Nyheter

Du är här

Hem / Nyheter

Vetenskapsrådet mångmiljonsatsar på Swe-Clarin

Språkbanken har tilldelats sammanlagt 210 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

I uppdraget ingår att vidareutveckla en nationell infrastruktur för forskning i språkteknologi, språkvetenskap samt andra ämnesområden som bedriver forskning baserad på språkliga data. 

Swe-Clarin blir en central del av den nya verksamheten.

Svenska

Språkbanken – ett certifierat B–center

Språkbanken har blivit ett av CLARIN ERIC:s tjugotalet certifierade så kallade B-centra (Service Providing Centres). B-centra är särskilt väletablerade forsknings- och utvecklingsmiljöer i Europa, som utgör ryggraden i CLARIN (jämför B-förkortningen med engelskans ”backbone”). För att bli certifierad som ett B-center krävs att en rad stränga kvalitetskriterier uppfylls. CLARIN:s B-centra tillhandahåller långsiktiga resurser, tjänster och kunskaper utifrån en stabil teknisk och institutionell grund.

Svenska

Tilltal om konferensen CLARIN 2017 i Budapest

CLARIN:s årliga konferens är ett centralt evenemang för forskare som arbetar med uppbyggnaden och driften av forskningsinfrastrukturen CLARIN. I år hölls konferensen i Budapest den 18–20 september.

Flera personer från Sweclarin var på plats för att berätta hur de arbetar med att involvera och samarbeta med human- och samhällsvetare inom projektet Tilltal för att göra infrastrukturen användbar för forskarna. 

Svenska

Clarin rapporterar från workshop i Göteborg

Jan Niestadt, från det nederländska språkinstitutet (INT), besökte nyligen Språkbankens workshop vid Göteborgs universitet.

Niestad presenterar workshop:en, och arbetet med verktygen Korp, Strix and BlackLab, på europeiska Clarins webbplats. Han inleder:

Svenska

Styrgruppsmedlem får projektmedel från europeiskt forskningsråd

Eva Hemmungs Wirtén, professor i medierad kultur och medlem i Swe-Clarins styrgrupp, har tilldelats Europeiska forskningsrådets Advanced Grant för projektet "PASSIM − Patents as Scientific Information, 1895-2010". 

I Vetenskapsrådets tidning Curie presenterar Hemmungs Wirtén projektet och sin forskningsbakgrund, som båda kretsar kring patent. 

Svenska

Svensk presentation på årliga Clarin-konferensen i Budapest

Clarins årliga konferens gick av stapeln den 18–20 september i Budapest, Ungern. En av talarna var Lars Borin, föreståndare för Swe-Clarin, som presenterade arbetet "Many a Little Makes a Mickle". Detta paper (medförfattare Shafqat Mumtaz Virk och Anju Saxena, Göteborgs respektive Uppsala universitet) rör skapandet av en digital resurs, baserad på klassiska undersökningar av det indiska (sydasiatiska) språkområdet.

Svenska

Korp i fokus för Tour de CLARIN

Språkbanken har utvecklat den vitt spridda korpusinfrastrukturen Korp, baserat på banbrytande språkteknologi.

Tour de CLARIN uppmärksammar nu Korp, som används av såväl de svenska som finska nationella Clarin-konsortierna som ett norskt och ett estniskt Clarin-center. Genom Korp får forskare tillgång till några av konsortiets centrala språkresurser, som Swe-Clarins Riksdagens öppna data och Fin-Clarins Suomi24, varav det sistnämnda varit i fokus tidigare för Tour de CLARIN.

Svenska

Tour de CLARIN lyfter fram webbplats om innehållet i riksdagens databaser

Databasen Riksdagens databas öppna data presenteras nu i Tour de CLARIN. Genom öppna data kan alla som vill fritt använda innehållet i riksdagens databaser. Utvecklare, journalister, forskare och andra intresserade kan bygga egna tjänster och ta fram statistik. Riksdagens öppna data är ett viktigt verktyg för att ge insyn i riksdagens arbete och beslut.

Tour de CLARIN är ett initiativ som sätter ljuset på framstående nationella forskningsaktiviteter inom ramen för CLARIN.

Svenska

Svensk historiker intervjuad i Tour de CLARIN: Sweden

Maria Ågren, professor i historia vid Uppsala universitet, lyfts nu fram i Tour de CLARIN:s intervjuserie med framstående forskare.

Ågren leder forsknings- och digitaliseringsprojektet "Gender and Work" i vilket hon i samarbete med forskare från Swe-CLARIN skapat databasen Genus och arbete. Det är en unik databas med information om vad människor konkret arbetade med under 1500–1800 i Sverige. 

Svenska
Bild för Elena.Volodina

Ett nytt blogginlägg är ute!

Nu kan du läsa om verktyget SweGRAM som har utvecklats av Uppsala universitet för att analysera användares egna textsamlingar på svenska: https://sweclarin.se/swe/annotera-och-analysera-dina-texter-med-swegram
Svenska

Sidor