Swe-Clarins katalog

Du är här

Hem / Swe-Clarins katalog

Svensk-finsk ordlista: utmätnings- och konkursord

  • Svensk-sverigefinsk ordlista med utmätnings- och konkursord. Publicerades i Kieliviesti 1/2007. Innehåller ca 160 ord. 2007.

Svensk-finsk ordlista: valbegrepp

  • Svensk-sverigefinsk ordlista med ord och begrepp som rör val och att rösta. Publicerades i Kieliviesti 1/2006. Innehåller 94 uppslagsord. 2006.

Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift: Kieliviesti

  • Kieliviesti är Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift som även innehåller fyra sidor på meänkieli. I tidskriften publiceras term- och översättnings­rekommendationer samt artiklar om aktuell finsk språkvård och om finskans utveckling i allmänhet. Vi informerar också om nyutkommen språkvårdslitteratur och om ordböcker. Kieliviesti utkommer med fyra nummer per år. 1980 - 1/2016.

Svenska språknämndens tidskrift: Språkvård

  • Språkvård är en tidskrift som gavs ut av Språkrådets föregångare Svenska språknämnden. Utgivningsår: 1964 - 2007. Sista numret gavs ut i början av 2007. 1965 - 2/2007.

Lexin flerspråkiga lexikon

  • Lexin är flerspråkiga lexikon framtagna för invandrare som vill lära sig svenska och lämpar sig även för den flerspråkiga undervisningen. Lexikonen omfattar mellan 5 000 och 28 500 uppslagsord, vilka består av vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället. Uppslagsorden är försedda med språkexempel och uttryck, satskonstruktion, stilistisk och grammatisk kommentar, sakupplysning samt förklaring genom omskrivning och/eller synonym. Publicerade 1995 - 2010.

En parallelställd korpus av lättlästa och standardsvenska myndighetstexter

  • En korpus av svenska myndighetstexter parallellställda med tre olika metoder

Myndighetstexter

  • Parallellställda webbtexter på svenska med översättningar till olika språk (spanska, franska, portugisiska m fl) inhämtade från svenska myndigheter under 2017 och 2018. Områden: arbetsförmedling/söka arbete, arbetsmiljö, information till brottsoffer, socialförsäkring, konsumentfrågor, livsmedelsverkets rekommendationer/National Food Agency recommendations, migration.

DiACL

  • DiACL is an open access database with lexical and typological/morphosyntactic data for historical, comparative and phylogenetic linguistics. It contains data from 500 languages of 18 families, divided into three macro-areas: Eurasia, Pacific, and the Amazon.

Myndighetstermer

  • Termresurser mottagna av tre olika myndigheter under 2017 och 2018. Publicerade här i de format de mottogs. Tillväxtverket: januari 2018. Migrationsverket: oktober 2018 Försäkringskassan: januari 2017 (svenska till franska och spanska) samt februari 2018 (svenska till de andra språk). ----- Terminological resources received by three Swedish public agencies in 2017 and 2018. They are published here in the format they were received. Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket): January 2018 Swedish Migration Agency (Migrationsverket): October 2018 Försäkringskassan: January 2017 (Swedish to French and Spanish) and February 2018 (Swedish to the other languages).

Sidor