Inlärningskorpusar i fokus hos CLARIN

Du är här

Hem / Inlärningskorpusar i fokus hos CLARIN

I samband med årets CLARIN-konferens intervjuades Elena Volodina, forskare vid Språkbanken, om språkinlärning med stöd i inlärarkorpusarDetta är ett område, som rönt allt mer intresse inom såväl CLARIN som den språkteknologiska forskningen i allmänhet

I intervjun beskriver Volodina det stora värdet av kompatibilitet (”interoperability”) mellan andraspråksresurser och verktyg.

Klicka här för att se CLARIN-intervjun med Elena Volodina.

Årets CLARIN-konferens hölls i Pisa i Italien. Femtontalet forskare knutna till Swe-Clarins olika nationella center medverkade vid konferensen. 

Klicka här för att läsa en tidigare nyhet om det svenska deltagandet på konferensen.

Klicka här för att läsa en övergripande sammanfattning av konferensen på CLARIN:s webbplats.