Nationella CLARIN-noder

Du är här

Hem / CLARIN / Nationella CLARIN-noder

Deltagande i CLARIN kan ske på flera nivåer. På den europeiska CLARIN ERIC-nivån är deltagarna nationer eller mellanstatliga organisationer som representeras av sina respektive departement eller forskningsråd. De kan antingen vara medlemmar eller, om de fortfarande befinner sig i förberedelsefasen, observatörer. Tredje land inom eller utom EU kan också delta under förutsättning att det godtar en ERIC som en juridisk person.

På den nationella nivån finns det ett nationellt CLARIN-konsortium i varje medlemsland. Dessa konsortier består vanligtvis av universitet, forskningsinstitutioner, bibliotek eller offentliga arkiv. Varje land bestämmer själv hur dess konsortium ska organiseras. Vissa länder har breda konsortier med flera deltagare; andra har valt att ha mindre konsortier. Nuvarande medlemmar i CLARIN är:

Medlemsländer Nationella konsortier
Bulgarien CLARIN Bulgaria
Danmark CLARIN-DK
Estland CLARIN Estonia
Finland FIN-CLARIN
Grekland CLARIN-EL
Italien CLARIN Italy
Litauen CLARIN-Lithuania
Nederländerna CLARIN-NL
Nederländska språkunionen Dutch Language Union
Norge CLARINO
Polen CLARIN-PL
Portugal CLARIN-Portugal
Slovenien CLARIN.SI
Sverige SWE-CLARIN
Tjeckien LINDAT Clarin
Tyskland CLARIN-D
Österrike CLARIN Austria
Observatörer Nationella konsortier
Storbritannien CLARIN-UK