Uppsala universitet

Du är här

Hem / Swe-Clarin /  Uppsala universitet

Datorlingvistikgruppen vid Uppsala universitet bedriver forskning inom ett brett fält med fokus på flerspråkiga system, framför allt maskinöversättning, och system för grammatisk analys av text, särskilt dependensbaserad parsning. Gruppen har en starkt empirisk inriktning och har bidragit till utvecklingen av ett antal verktyg och språkresurser, såsom MaltParser (datadriven dependensparser), UPlug (verktyg för länkning av parallellkorpusar), Swedish Treebank (syntaktiskt annoterad korpus) och OPUS (flerspråkig parallellkorpus). Ett nytt och växande fält är arbetet med att digitalisera historiska dokument och utföra lingvistisk analys på texter från olika tidsperioder så att historiker och språkvetare ska kunna söka efter och göra utdrag ur dessa korpusar.

Som K-center kommer Uppsala universitet att bidra med verktyg och kompetens som har att göra med maskinöversättning och länkning av samtida text, och normalisering och grammatisk analys av historisk text för en rad språk inklusive svenska. Översättning, länkning och grammatisk analys av samtida text förväntas främst stödja språkforskning medan verktygen och tjänsterna för historisk text är riktade mot historiker och andra forskare som behöver behandla stora mängder historiska texter. Ett exempel är det pågående samarbetet mellan datalingvister och historiker i Gender and Work-projektet vid Uppsala universitet. Inom Swe-Clarin kommer Uppsala-centret främst att samarbeta med B-centret vid Språkbanken för att behandla historiska texter och resurser för svenska, och med K-centret vid Linköpings universitet för översättning och länkning.

Kontakt: Joakim Nivre, joakim.nivre (at) lingfil.uu.se