Linköpings universitet

Du är här

Hem / Swe-Clarin / Linköpings universitet

K-centret på Linköpings universitet ingår i NLPLAB, Human-Centered Systems division vid institutionen för datavetenskap. Forskning inom språkteknologi har pågått sedan institutionen bildades 1983 och spänner över ett flertal språkteknologiska områden, inklusive dialoghantering, ordlänkning, datorstödd terminologi och automatisk textsammanfattning.

Gruppen har byggt korpusar som till exempel Linköping Translation Corpus, en patentöversättningskorpus, Linköping English-Swedish Parallel Treebank och diverse guldstandarder för ordlänkning och automatisk textsammanfattning. Verktyg som gruppen utvecklat inkluderar ordlänkningsverktyg, en- och tvåspråkiga terminologiextraktionsverktyg, verktyg för ”lexical structuring” och för semantisk spegling.

Som K-center erbjuder Linköpings universitet kompetens inom att sammanställa och annotera textresurser, bygga och anpassa länkningsverktyg, skapa tvåspråkiga lexikon från parallellkorpusar och extrahera termkandidater ur textsamlingar och strukturera dem. Inom Swe-Clarin kommer Linköpings K-center att bedriva ett nära samarbete med K-centret vid Uppsala universitet vad gäller översättning och länkning. Ett exempel inom Linköpings universitet på hur CILTLab har bistått forskare är ett projekt som analyserar stil och uttryck i kvinnors språk så som det manifesteras i brev fram till 1800. Kontakter med den filosofiska fakulteten har visat att det finns ett stort intresse inom Linköpings universitet för att utveckla liknande samarbeten inom andra forskningsområden.

Kontakt: Lars Ahrenberg, lars.ahrenberg (at) liu.se