Riksarkivet

Du är här

Hem / Swe-Clarin / Riksarkivet

Riksarkivet är Sveriges största kulturarvsmyndighet med nationellt ansvar för arkivering av statens verksamhet. Myndigheten har mycket omfattande textmaterial i sina samlingar, och dessutom täta nätverk med andra arkiv, bibliotek och museer som förvaltar var sina delar av det gemensamma kulturarvet.

Funktionen som K-center i Swe-Clarin stärker Riksarkivets funktion som en del av forskningens infrastruktur och öppnar nya möjligheter till fruktbar samverkan med forskare från många olika discipliner. En stabil anknytning till det språkteknologiska forskarsamhället utgör också ett stöd för myndighetens arbete med att främja bredaste möjliga användning av kulturarvsdata.

Genom sin placering vid Riksarkivet har K-centret en god utgångspunkt för att stötta Swe-Clarin-infrastrukturen genom att erbjuda överblick över, och bygga broar till, potentiella forskningsmaterial som förvaltas inom kulturarvssektorn. Det kan göra det enklare för den enskilda forskaren att hitta och använda de rika resurser som samlats över tid, och därigenom bidra till metodutveckling och ny forskning. Centret kommer att vara redo att samarbeta med andra center och ge aktivt stöd till Språkbankens arbete med att hitta nya sätt att öppna relevanta språkdataresurser från kulturarvsområdet för ny forskning.

Kontakt: Johanna Berg, Johanna.Berg (at) riksarkivet.se